Boka lektion

Mitt fokus ligger på att förbättra din hästs balans, liksidighet och styrka utefter dennes exteriör och allmäntillstånd, jag räknar även in dig som ryttare i ekvationen. Jag skräddarsyr ett långsiktigt upplägg för er så du kan förbättra ert samspel när jag inte är på plats.

  • Integrerad ridkonst: ett begrepp myntat av Christina Drangel, vars 1,5 åriga utbildning jag tog examen från i december 2015. Sök gärna här i bloggen under "integrerad ridkonst" så dyker mängder med information upp.
  • Rakriktande longering: många hästar är sneda, detta kan jag hjälpa till med att råda bot på, med hjälp av bland annat rakriktande longering.
  • TTeam och TTouch: ger hästen ökad kroppsmedvetenhet och en närmare kontakt er emellan.
  • Belöningsbaserad träning: trickträning, även kallat klickerträning.
  • Arbete vid långa tyglar: även kallat long reining, ett fantastiskt komplement till den dagliga träningen, som ger både ökad balans, liksidighet och styrka!

Kontakta mig för bokning via mail på horseaunaturelle@gmail.com eller via telefon 0768 207050, jag utgår från Täby norr om Stockholm.

IMG_9264.JPG  

No Comments

Leave a Reply

Translate »