Krönika: Låt inte skammen styra!

Det är Pridevecka i Stockholm och regnbågsflaggorna vajar på topp för fri och jämställd kärlek oavsett vilken färg den har.

Det får mig att tänka på samhällsnormer i stort och hur viktigt det än i dessa tider är att synliggöra och belysa utsattheten som flera grupper i vårt samhälle upplever idag för att de av en eller annan anledning inte passar in i dessa normer.

Jag tänker på hur dessa samhällsnormer tyvärr ofta utnyttjas av radikala grupperingar för att skilja människor åt. För att skapa rädsla och skam. Om man inte håller sig inom dessa normer blir man utstött och ensam. Får sämre överlevnadsutsikter. Skammen och skulden har i alla tider använts som ett brilliant maktmedel och en härskarmetod för att kontrollera och hålla människor innanför normen av vad som är acceptabelt. Ett verktyg för att skapa motsättningar, intolerans, grupperingar och ställa människor mot varandra i frågan om vad som är rätt eller fel.

Freja Lindberg, en av sköningarna i Stockholms Pride Parad 2016
Fotografen och konstnären Freja Lindberg, en av sköningarna i Stockholms Pride Parad 2016

Jag tycker att det är bra att det finns en Pridevecka och en Prideparad för vad den representerar och vad den hjälpt till transformera i samhället. Hela evenemanget representerar en vision om en framtid där kärleksnormen är breddad så att många fler kan känna sig fria att visa sin kärlek fullt ut och som en följd av det vara lyckligare i livet.

Jag hoppas att det inte dröjer länge till innan det rent allmänt sett anses vara precis lika normalt för alla barn att växa upp och leva ut som sig själva från början och hela livet, slippa komma ut i tonåren eller som vuxna och låta omgivningen lära känna en ny person som inte fått se dagsljus tidigare. Att det snart kommer vara självklart att det även finnas samkönade äktenskap, partnerskap och förhållanden i vartenda slott, koja, radhusområde, villaområde och trappuppgång. Inga ögonbryn ska höjas av den anledningen.

I dagens Pride parad tågade 45.000 människor genom Stockholm som en symbolhandling för allas rätt till kärlek, gemenskap och frihet, oavsett i vilket context den består i.

Jag tycker att Priden är ett fint och oerhört starkt exempel på vad som händer när människor enar sig och jobbar åt samma håll. Tillsammans blir man starkare. Samtidigt hålls alla murar mellan ” vi och dom ” nere till förmån för gemenskap. Alla är välkomna. Jämlik kärlek är ett statement som gäller alla.

Det är en stark och viktig motvikt till det som händer på många platser i världen idag och de krafter som till motsats från detta vill använda skuld och skam för att isolera olika typer av livsåskådningar, livsstilar och grupper mot varandra med syfte och resultat att skapa intolerans och destruktivitet mot mångfalden. Att bara ett sätt ska gälla och vara det rätta.

Andra grupper i samhället skulle i större utsträckning göra detsamma. Ena sig för att hitta styrka och kraft för att driva sin sak samtidigt som alla är välkomna och inbjudna. Ena sig utan att bygga murar som gör skillnaderna och motsättningarna större. Välkomna alla berörda, anhängare och påverkare för att skapa förståelse, kunskap och empati med syfte att skapa engagemang och resultat i att göra samhället mer humant och funktionellt för alla.

Med det vill jag avsluta – Låt kärleken styra och skammen tyna!

 

 

 

Comments

comments

Lisa Sjödahl

Chefredaktör

Välkommen till Blogozine - En plattform som tar ställning och gör skillnad. Vårt Magazine finns för att inspirera alla våra läsare att tro på sig själva och nå sina mål och drömmar. Allt innehåll är skapat av redaktörerna i våra olika vertikaler: Mode, skönhet, Musik, Wellness, Inredning samt Livsstil. Vi vill uppmuntra våra läsare att i alla lägen ha ett öppet sinne och stötta sina medmänniskor. Vi tror nämligen på att vi får det vi ger. Framförallt är Blogozine en plattform som vill publicera - Din historia - På Ditt sätt.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>