INNAN DU BÖRJAR SKRIVA PÅ DIN NYA BLOGOZINE-SIDA BER VI DIG NOGGRANT LÄSA IGENOM VÅRA ANVÄNDARVILLKOR.

Allmänt

Företaget Blogozine Content & Publishing AB, som levererar tjänsterna, har rätt att ändra, lägga till eller ta bort delar av dessa villkor. Det är ditt ansvar att fortlöpande informera dig om eventuella förändringar av villkoren.

Vid frågor eller synpunkter på dessa regler och villkor ber vi dig vänligen att kontakta oss via någon av våra kontaktvägar.

Information som tillgängliggörs genom tjänsterna

Du ansvarar själv för materialet som du tillgängliggör genom utnyttjande av tjänsterna. Blogozine bär inget ansvar för detta material. Blogozine gör inte heller någon förhandskontroll av detta material.

BLOGOZINE förbehåller sig rätten att i efterhand granska och vidta åtgärder mot sådant material som tillgängliggörs genom utnyttjande av tjänsterna och som innebär:

 Brottsliga handlingar,

 Mobbning, kränkning, eller hot mot personer eller grupper av personer,

 Våldsskildringar och pornografiskt material,

 Erbjudanden om sexuella tjänster,

 Spridning av skadlig programkod,

 Immaterialrättsligt skyddat material som du inte själv har skapat eller som du inte har upphovsmannens tillstånd att publicera,

eller

 Information som annorledes kan anses stötande, olämplig, eller obscen.

Användaruppgifter

Du ansvarar alltid för ditt konto, oavsett om någon annan använt det med eller utan din tillåtelse. Det är förbjudet att utnyttja eller sprida andra medlemmars uppgifter. Om någon annan har utnyttjat dina kontouppgifter ska du omedelbart kontakta portalansvarig.

Du är ansvarig för att ange korrekta användaruppgifter till BLOGOZINE om dig själv när du registrerar dig som medlem. Det är inte tillåtet att ange falsk information om sig själv eller annan.

Information som behandlas enligt personuppgiftslagen (1998:204)

BLOGOZINE Conten & Publishing värnar om din personliga integritet. Vi följer lagar och regler för att skydda din integritet. Endast ett fåtal personer som har särskild behörighet och arbetar direkt med kundtjänst på BLOGOZINE har tillgång till dina personuppgifter.

För att du ska kunna använda våra tjänster måste vi behandla vissa personuppgifter. Behandlingn av personuppgifterna sker i enlighet med personuppgiftslagen. Genom att du gör startar en blogg på BLOGOZINE samtycker du till att vi får behandla dina personuppgifter i enlighet med de ändamålsom anges nedan.

Dina personuppgifter kommer att behandlas och lagras för följande ändamål:

 Inloggning och anslutning till respektive konto,

 Marknadsundersökningar för utveckling av tjänsterna,

 Utskick av eventuell information om nyheter och erbjudanden kopplade till tjänsterna.

För att fullgöra vårt åtagande för tjänsterna kommer vi att skicka ett mycket begränsat antal meddelanden till dig via e-post.

Cookies

Tjänsterna på BLOGOZINE nyttjar så kallade cookies för att hålla information om enskilda användares aktiviteter. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du ställa
in din webbläsare så att den inte accepterar sidor som använder cookies. Detta kan dock medföra att du inte kan utnyttja våra tjänster till fullo.

Tekniskt underhåll

Vi strävar efter att våra tjänster skall vara fria från tekniska fel men kan tyvärr inte garantera detta.

Funktioner kan t.ex. vid enstaka tillfällen stängas av för underhåll och/eller av annan anledning vara ur funktion.

Ansvarsfriskrivning

Tjänsterna används helt på egen risk. BLOGOZINE, dess anställda, eller dess samarbetspartners tar inget ansvar för medlemmarnas åsikter eller handlingar och är under inga omständigheter ansvariga för direkta eller indirekta skador eller förluster. Inte heller ansvarar vi för skador på grund av förlorad data, tekniska fel, avbrott i verksamheten eller skador orsakade av användandet av eller oförmåga att använda tjänsterna.

Tjänsteleverantören kan inte hållas ansvarig för konsekvenser av förändringar i tjänsternas funktioner.

Om inget annat uttryckligen anges i villkoren lämnar tjänsteleverantören inga specifika garantier avseende de tjänster som tillhandahålls. Tjänsterna tillhandahålls i befintligt skick.

Tillämplig lag

Dessa regler och villkor skall bedömas enligt svensk rätt och tvist i anledning av dem skall prövas av svensk allmän domstol.

Happy Blogging!

/ BLOGOZINE!

Skärmavbild 2014-07-28 kl. 16.30.50