Tag: Tålamod – patientia (motsats till vrede) och Flit – industria (motsats till lättja).