Karriär

Kick the boss to the curb

Första arbetsmåndagen på året är avklarad! Jag har faktiskt verkligen längtat efter att komma igång igen. Nej, jag är inte knäpp, jag gillar bara mitt jobb. Jag råkar ju ha världens bästa jobb, som ni kanske vet!

Igår kväll när jag gjorde upp planen för dagen tänkte jag lite på det där, att det är så många som sitter hemma och har ångest inför att gå tillbaka till jobbet efter en ledighet. Det är så trist att inte alla får ha ett jobb som man gillar, som utvecklas på och trivs med kollegorna. För många är det som att gå rakt in i mur att vakna måndag morgon. Jag känner bara: Men, nej! Gör inte det! 

Livet är för kort för att slösas bort på något man inte gillar. Vi spenderar trots allt väldigt mycket tid på jobbet, mer än hemma för vissa (typ jag). Ska man då gå runt och må dåligt? Det är ju hemskt! Jag skjuter iväg ett karriärråd så här direkt i januari: Om du inte gillar det, lämna. Hatar du chefen? Gör slut med jobbet och hitta en ny kärlek. Sitt inte och vänta på att saker ska förändras, ingen kan eller kommer göra det åt dig. Du måste själv aktivt göra något för att förändra situationen. Jag säger såklart inte att du ska säga upp dig utan att ha en plan. Vissa gör ju det, kastar sig rätt ut utan skyddsnät, men för de flesta av oss finns det en diskbänksrealism med räkningar som ska betalas oavsett om du långsamt dör på jobbet eller inte. 

Trivs du inte, gör upp en plan. Vill du inte stanna får du aktivt söka efter ett nytt jobb. Vill du stanna får du göra något för att göra att situationen förändras. Definitionen av galenskap är som bekant att göra samma sak om och om igen och förvänta sig ett annat resultat. Det kanske är du som måste förändra din attityd till chefen, eller kanske bara rent av prata med henne för att berätta hur du känner och – och det här är det viktigaste – komma med egna förslag på hur du kan förändra situationen. Din chef kommer inte att göra det åt dig. Hon kommer att förvänta sig att du tar ansvar för dig själv.

Låter det hårt? Jag lärde mig det här på mina tidigare jobb. Det var en dyrköpt läxa och det kostade både halsbränna och näsbränna. Det gör ont att gå runt och må dåligt. Och det gör ont i egot att inse att den som måste förändras är du själv. Men det är guld värt idag för det har lett mig dit jag är idag.

Så, ska du stanna? Eller ska du gå?

First working Monday of 2018 is in the bag! I’ve actually been looking forward to getting back at it. No, I’m not crazy, I just happen to like my job. As you know, I have the best job in the world actually!

Last night, when I laid out the plan for today, I thought about all the people who are sitting at home with angst of going back to work after a vacation. It’s sad that not everyone get to have a job they like, where you grow and like the colleagues. For a lot of people, Mondays are like walking into a brick wall. All I feel about that is: But, no! Don’t do it!

Life is too short to waste on something you don’t like. After all, we spend quite a lot of our time at work, for some more than they spend at home (like me). Are you then supposed to walk around feeling bad? That’s horrible! I’m going to shoot out a piece of career advice straight away here in January: If you don’t like it, leave. Do you hate your boss? Break up with work and find yourself a new love. Don’t sit and wait for things to change, they won’t because no-one can or will do it for you. You have to actively do something yourself to change the situation. I’m not saying you should quit without a plan. Some do, just throw themselves out there without some kind of safety net, but for most of us, there’s a reality where we have to pay the bills whether our jobs kills us or not.

If you’re not happy, make up a plan. If you don’t want to stay, you have to actively find new work. It you do want to stay, you have to make the situation change. The definition of insanity is, as you know, doing the same thing over and over again and expecting different results. It just might be you who have to change your attitude towards the boss, or maybe you just have to talk to her and tell her how you feel and – and this is the most important part – bring your own suggestions to change the situation. Your boss won’t do that for you. She’ll expect you to take responsibility for yourself.

Does it sound tough? I learned this on my previous jobs. I learned it the hard way through both heartburn and nose burn. It hurts going around feeling bad. And it hurts even more when you discover that it’s actually you who have to change. But to me, it’s been worth it because it’s led me where I am today. 

Now, are you in? Or are you out?

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply