Tag: Måttfullhet – temperantia (motsats till frosseri)