Tag: de sju heliga dygderna som härstammar från medeltiden – Ödmjukhet – humilitas (motsats till högmod)