Vet du vad du gör med din kropp?

Jag är så glad att Christina Drangel ville ställa upp på en intervju i ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat, kroppsmedvetenhet!

Jag har gått hennes utbildning i Integrerad Ridkonst, där vi även fick göra olika övningar för ökad kroppskännedom, med utgångspunkt från Feldenkraismetoden, och det var sannerligen en intressant resa!

Skärmavbild 2016-03-07 kl. 21.42.48
Foto: Vera Drangel

Kan du i korta drag beskriva vad Feldenkraismetoden är?

Feldenkrais handlar om att lära sig att identifiera sina mönster när det gäller rörelser. Du kan ju gå på en mängd olika sätt. Det är bara att sätta sig på en uteservering och spana på hur folk går. Feldenkraismetoden hjälper dig att identifiera dina mönster och att utforska varianter på dessa som kan ge bättre, friare eller mer ergonomisk rörelse. En del är intresserade av att  utveckla detta som en del i utövningen av ett yrke, dansare eller konst, violinist. Andra är “tvingade” för att de har fått en skada eller en överbelastning som lett till smärta eller oförmåga att utföra vissa rörelser. Moshe Feldenkrais myntade uttrycket “när du vet vad du gör kan du göra vad du vill”. Vilket också innebär att det är svårt att få kroppen att utföra en specifik rörelse med en viss bestämd styrka om du inte har en aning om vad eller hur du faktiskt gör något? Så i början var det först ett utforskande av vad som är, just nu. 

Hur kom du i kontakt med Feldenkraismetoden från första början?

Jag gick som elev hos en kvinna i Tyskland som integrerade Feldenkraismetoden i hanterandet av hästar enligt TTEAM-metoden (Linda Tellington-Jones). Det gav mig så mycket att jag själv ville gå till källan och utbilda mig till pedagog. Och dessutom gick jag vidare till att vara lärling till Linda Tellington-Jones. 

Hur ser utbildningen ut som du har gått för att bli feldenkraispedagog?

Jag började min första utbildning till feldenkraispedagog i Holland hos Mia Segal. Den var tre år lång och man träffades cirka tre veckor, tre gånger om året. Eftersom jag missade några tillfällen så bestämde jag mig att ta igen dessa hos Gaby Jaron som startade en utbildning på fyra år i Malmö. Jag var hemflyttad från Tyskland till Sverige så det passade ganska bra. Efter att ha gått lite mer än halva utbildningen hos Gaby så fick jag besked om att Gaby inte tänkte låta mig tillgodoräkna mig utbildningen hos Mia och omvänt. De tillhörde nämligen två olika falanger inom Feldenkraismetoden. Då beslutade jag mig för att inte lägga ner mer pengar, utan istället klara mig utan examen. Ingen kan ta ifrån mig de närmare sju års studierna jag lagt åt Feldenkraismetoden. Och dessutom studier inom båda falangerna med en insikt om de olika betraktelsesätten som inte många har. 

Vad har dessa övningar gett dig i din vardag?

Bättre rörlighet generellt för egen del. Ett helt annat förhållningssätt till, och en fördjupad förståelse för rörelse och funktion både hos människor och djur. En positiv bieffekt är att man även blir mycket mer avspänd och centrerad som helhet. 

Kan alla göra det?

Eftersom man gör alla övningar utifrån ett utforskande perspektiv där man uteslutande förhåller sig till sin egen funktion så kan alla göra det. 

Vad är den största utmaningen med Feldenkraismetoden?

Vet inte om det är någon utmaning alls med Feldenkraismetoden. Det är så självbelönande att göra övningarna och liksom checka in hos sig själv och kolla läget. Jo, förresten att göra plats i almanackan och vardagen för att faktiskt göra det med allt runtomkring avstängt, som barn, sambos, telefoner och andra uppdrag. 

Kan man jämföra den med något annat som du känner till, tex. Yoga?

Nej. Yoga handlar ju om att utföra ett förutbestämt mönster som man ska röra sig mot. Feldenkrais handlar alltid bara om att relatera till mitt eget utgångsläge och mina egna begränsningar och möjligheter. 

Är det någon gång man bör akta sig för Feldenkraisövningar?

Generellt så gäller det att komma ihåg att det inte handlar om att prestera. Det handlar inte om att komma längst i någon rörelse. Utan att lära sig att röra sig väl. Dvs. inom ramen för det som känns bekvämt och angenämt för just dig. Och att iaktta hur det är nu utan att värdera eller bedöma det. Du kommer åt proprioceptionen, alltså hjärnans förmåga att bedöma var du har dina kroppsdelar, dess läge. Och det sker i detta tillstånd av iakttagelse en justering på en djupare nivå i hjärnan som du inte aktivt behöver göra något åt. 

Om man vill lära sig mer, var kan man vända sig då?

Man kan läsa boken Feldenkraismetoden som finns på svenska. Man kan söka på internet och se om det är någon som lär ut det där man bor eller håller kurser där man i grupp guidas genom övningarna, så kallad Awareness through Movement.

Lär du ut Feldenkraismetoden?

Jag har inte tagit själva examen så jag lär inte ut metoden. Men efter sju års studier så undervisar jag mina ridelever och ibland även andra i kroppskännedom som har samma syfte som och ursprung som Feldenkraismetoden. Tilläggas kan ju att jag har deltagit i väldigt många seminarier med andra av Moshes lärjungar. Och att jag har fått individuella lektioner, av flera olika lärare under många års tid. Så jag har ju mer utbildning från fler lärare än många som arbetar som examinerade feldenkraispedagoger. 

Hur känt är Feldenkraismetoden i andra länder?

Feldenkraismetoden är känt och stort i framförallt Tyskland och USA utöver Israel. 

Kan Feldenkraismetoden komplettera ”vanlig” träning?

I alla lägen där man vill veta bättre hur man kan använda sin kropp mer funktionellt och med mindre slitage så är feldenkraismetoden intressant. 

Kanske extra bra vid exempelvis sjukgymnastik?

För många vuxna människor så handlar det om att röra sig så att man fungerar väl utan smärta. Oftast intresserar man sig kanske inte för det, förrän man har ont eller har skadat sig. Smärtan är ju en bra motivation till att förändra något. Sjuk gymnastik är en lite märklig benämning. Men många fysiotherapeuter tilläggsutbildar sig inom Fldenkraismetoden. Detta gör dom ofta för att de också förstår att det är ett specifikt mönster som har skapat problemet. Hjärnan är nämligen inte så smart att den väljer det bästa sättet att utföra något på av sig självt. Den väljer, av överlevnadstekniska skäl, det sätt som funkar där och då även om det i längden kan komma att vara dysfunktionellt. Så om man inte blir varse sina mönster kan man heller inte ändra dem, och då kommer slitaget eller felbelastningen att ställa till det igen så fort man försöker komma tillbaka till full funktion efter en ev vila eller sjukskrivning.

Mer information om Christina hittar du här:  www.drangelska.se  

Hon driver också en blogg här på Blogozine: www.blogozine.net/drangelskan

Text: Malin Johansson

Comments

comments

Malin Johansson

Hästar, dans, träning, företagande och vackra skor -det beskriver mitt liv i fem alldeles för få ord. Brinner för ett levande och glatt liv och tar er gärna med på min resa!

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>