Därför äta ekologiskt efter säsong – Recept Ramslökspesto Vegan

Please Add Photos
to your Gallery

Därför äta ekologiskt efter säsong – Recept Ramslökspesto Vegan

ramslok recept raw vegan mindfullyraw tanja youtube

Eftersom jag halverade mina månadskostnader när jag blev helt ekologisk 2008 får jag ofta frågan “det är inte möjligt”, “är inte ekologisk mat dyrare”.

Ja om du tar och köper exempelvis två exakta likadana kassar mat varje vecka under en månads tid och äter kött varje dag, så blir det dyrare. MEN, äter du istället efter säsong och byter ut många av dina kötträtter mot vegetariska underbara måltider kommer du att märka skillnad. Inte bara i plånboken utan även i din hälsa.

Mat försämras med import & tid – ger sämre vitamin- och mineralinnehåll.

Förr, när vi själv odlade till mesta del, var det självklart att äta efter säsong, dvs när väl råvarorna fanns tillgängliga. Nu, är vi vana att kunna äta exempelvis färska jordgubbar året om, men det betyder också att både frukt och grönt (som inte är i säsong för Sverige) många gånger har importerats långa vägar försämras när den väl finns här i våra butiker. Direkt när frukt och grönt plockats börjar förruttnelseprocessen och för att undvika den besprutas just frukt och grönt riktigt hårt.

Om man istället satsar på ekologisk frukt och grönt kommer man undan lite gällande de extra kemikalierna men ännu näringsinnehållet (samt påverkan på plånbok och miljö för transport) är fortfarande sämre än att man äter “säsongsmat”.

Väljer du då också ekologisk frukt och grönt (och kött/fisk om du äter det) som är i säsong odlas det (förhoppningsvis) oftare i vår närhet. Grödorna har fortfarande kvar sina starka näringsämnen och “livet” flödar i dem. Vitaminer och mineraler likaså. Du kan också direkt känna skillnad i smak på en tomat från Sverige och en som fått plockas när den är omogen för att “mogna” under flyg hit. Klimatpåverkan blir också mindre när vi väljer ekologiskt grönt, frukt och bär från Sverige då lika klimatkostsamma transporter inte tillkommer. Sedan värms exempelvis över 80 procent av tomatodlingarna i Sverige upp på förnyelsebar bränsle emedan tomater från andra europeiska länder värms upp på fossila bränslen.

Odla själv – ha koll på plantan från grunden

Ännu bättre är det förstås, om du själv vet med vad du brukar äta exempelvis vår/sommar/tidig höstperiod, att odla själv. Du vet garanterat att det inte är besprutat och även om du bor i city med balkong finns fantastiska möjligheter att odla egen potatis (du sätter sättpotatis i djup låda (eller kruka) och tjoff får du potäter under sommaren :) Alla typer av Sallader, örter, tomater, chili, rädisa, grönkål, ärtor, rödbeta, gurka och squach går också utmärkt att odla på balkong. Bor du i hus, ännu bättre att själv ta tag i säsongsodlingen hemma =)

Vad är i säsong April-Maj?

Rödbeta, rödkål, rödlök, savojkål, koriander, smörgåskrasse, svartrot, vitkål, vinterpotatis, kirskål, gullök, gräslök, morot, mandelpotatis, maskrosblad, nässlor, palsternacka, polkabeta, purjolök, rabarber, torkad frukt, ramslök, murklor, jordärtskocka, groddar, blåmussla, abborre, lax, makrill, ren, räkor, rädisor, sill, vildsvin och åttaarmad bläckfisk.

TIPS – Kreera och hitta på nya recept

När du väl kollat upp vad som är i säsong just nu är det bara att sätta igång och laborera och kreera måltider och rätter. Kanske finns favoriter du redan älskar eller varför inte “våga testa något nytt”.

RECEPT: världens godaste RAW Nässelsoppa (perffa i säsong nu) & Ramslöks Pesto. Självklart väljer vi ekologiska ingredienser. Eller direkt från skogen.

Skärmavbild 2015-04-14 kl. 08.08.06

tanja mindfullyraw youtube ramson pesto raw vegan

Ramslöks-Pesto – VEGAN utan ost

Hacka fint 1dl nyplockade ramslöksblad (ca 20-25 blad) som du sköljer noga. Mixa 25-50 g pinjenötter, 1dl fin ekologisk olja (oliv, raps),  0,5 dl cashewnötter, jag brukar blanda i en tomat samt 1 extra vitlöksklyfta. Ramslök har ju en mildare smak av vitlök i sig så det är valfritt men jag gillart :) . Blanda i ramslöksbladen och smaka av med salt & peppar. Ev lite örtsalt.

Nötfri?

Ta i solros- och pumpafrön istället för nötter i receptet.

Vill du ha i ost (inte är VEGAN)

Blanda då i ca 50g grovriven parmesan eller pecorino istället för caschew.

Raw Nässelsoppa

raw nettle soup recipe mindfullyraw tanjaraw nettle soupnettles mindfullyraw tanja

nettles mindfullyraw tanja youtuber

Detta behövs; 1l nyplockade nässlor (de minsta späda som kommer upp nu i vår eller sedan bara topparna längre fram i vår/sommar och som du sköljt noga), 0,5liter vatten, 1dl gröna ärtor, 1 finhackad rödlök, 2 msk god olja, 3-5 soltorkade tomater, 1 tomat, saften från en apelsin, lite örtsalt, några nypor ekologisk vegetarisk buljongpulver, 1msk tamari och några droppar tabasco (eller chiliflakes).

Så här gör du: skölj nässlorna noga. Mixa allt utom löken och ärtorna och häll i en kastrull. Sist på med ärtor och värm sakta på MYCKET LÅG värme till ca 42 grader och låt värmas så i ca 3-5 minuter. Ha i sist löken innan avnjutning. Jag serverar den med raw frökex och lite hemgjord Tahini (röra på sesamfrön) MUMS!

Vanlig Vegetarisk Nässelsoppa (OBS KOKT)

Är du inte RAW och äter varm mat – har du 1l nyplockade nässlor, 0,5 liter vatten, 1dl växtbaserad grädde, 3msk god ekologisk olja, 3msk bovetemjöl, 3msk torr sherry, 3 msk hackad gräslök, 2 kravmärkta grönsaksbuljongtärningar (kan även ta hönsbuljong om du gör buljong själv). Äter du ägg kan du servera med ägghalvor och ringla lite olja över.

Så här gör du: skölj nässlorna noga och ta bort rötter och smuts. Koka upp hälften av vattnet och salta lätt, lägg i nässlorna och låt koka i 5 minuter. Sila av kokvattnet och spar det. Hacka nässlorna fint. Fräs sedan mjöl i margarin i en kastrull och späd med nässelspadet. Smula ned buljongtärningarna och späd med resten av vattnet. Koka ett par minuter. Tillsätt nässlorna och växtbaserade grädden, smaka av med sherry. Servera den het med nykokta ägghalvor och strö över lite gräslök!

Lycka till.

Namaste//

Tanja

Since I halved our monthly expenses when I became completely organic in 2008, I often get the question “it is not possible”, “is organic food more expensive.”

Yes, if you take and buy  for example, two exact same bags of food every week for a month and eat meat every day, organic food will be more expensive. BUT, you eat instead by season and replace many of your meat dishes to vegetarian wonderful meals, you will notice the difference. Not just in your wallet but also in your health.

Food deteriorate with import & Time – results in lower vitamin and mineral content.
In the past, it was natural to eat after season, ie, once the raw materials were available. Now, we are used to eat, for example, fresh strawberries year round, but it also means that both fruits and vegetables (which are not in season for Sweden) many times have imported long roads deteriorate once it is available here in our stores. Immediately when fruits and vegetables picked begins decomposition process and to avoid the sprayed just fruit and veg really hard.

If, instead focusing on organic fruit and vegetables can be avoided little force the extra chemicals but yet nutrient content (and impact on the wallet and the environment for Transport) it is still worse than the eating, “and seasonal.”

If you  also choose organic fruit and vegetables (and meat / fish if you eat those) that is in season, and grown here nearby. The crops still retains its strong nutrients and “life” flowing from them. Vitamins and minerals as well. You can also directly feel the difference in the taste of a tomatoe from Sweden and one who got picked when immature to “mature” during the flight here. Climate change is also less when we choose organic veg, fruit and berries from Sweden where comparable climatic costly transport is not to come. Then heated, for example, over 80 percent of tomato cultivation in Sweden on renewable fuel because tomatoes from other European countries heated up on fossil fuels.
Grow yourself – keep an eye on the plant from the ground

Even better, of course, if you know what you usually eat for example, spring / summer / early autumn period, to cultivate yourself. You know sure that it is not sprayed, and even if you live in the city with a balcony are amazing opportunities to grow your own potatoes (you put potatoes in deep box (or pot) and tjoff you get potäter during the summer :) All kinds of salads, herbs , tomatoes, chilli, radish, kale, peas, beetroot, cucumber and squach is also excellent to grow on a balcony. Do you live in the house, even better to self-grabbing season cultivation at home =)

What is in season from April to May?
Beetroot, red cabbage, red onion, savoy cabbage, coriander, cress, salsify, cabbage, winter potatoes, ground elder, onion, chives, carrots, potatoes, dandelion leaves, nettles, parsnips, polka beta, leeks, rhubarb, dried fruit, wild garlic, morels, artichoke, sprouts , mussels, perch, salmon, mackerel, clean, shrimp, radish, herring, wild boar and octopus.

TIP – Create and find new recipes
Once you’ve checked out what is in season right now, just go ahead and experiment and build bilateral meals and dishes. Perhaps there favorites you already love or why not “dare to try something new.”
RECIPE: the world’s best RAW Nettle soup (perffa in season now) & Ramslöks Pesto. Obviously, we choose organic ingredients. Or directly from the forest.

Recipe Raw Vegan Ramsos Pesto – VEGAN without cheese
Finely chop 1 dl freshly picked wild ramsos leaves (about 20-25 leaves) that you rinse thoroughly. Mix 25-50 g pine nuts, 1 dl fine organic oil (olive, canola), 0.5 cups of cashews, I usually mix in a tomato and 1 extra clove of garlic. Ramson do have a milder taste of garlic in itself so it is optional but I gillart :). Mix in wild garlic leaves and season with salt & pepper. Eventual low herbal salt.

Nutfree?
Take sunflower and pumpkin seeds instead of nuts in the recipe.

With Cheese (not vegan)
Mix in about 50g coarse grated Parmesan or pecorino instead of the caschew.

Raw Nettle soup
This is needed; 1l freshly picked nettles (the smallest dilute coming up this spring and then just peaks later in the spring / summer and rinsing thoroughly), 0,5liter water, 1 dl green peas, 1 finely chopped red onion, 2 tablespoons good oil, 3- 5 sundried tomatoes, 1 tomato, juice of an orange, a little herb salt, a few pinches of organic vegetarian bouillon powder, 1msk tamari and a few drops of Tabasco sauce (or chiliflakes).

How to cook it: wash the nettles carefully. Mix everything except the onion and peas and pour into a saucepan. Finally on with peas and heat slowly on very low heat to about 42 degrees and allow to warm so for about 3-5 minutes. Having the last onion before avnjutning. I serve it with raw frökex and a little Homemade Tahini (move sesame seeds) YUM!

Vegetarian nettle soup (Note BOILED)

If you are not RAW and eat hot food – you 1l freshly picked nettles, 0.5 liters of water, 1 dl herbal cream, 3msk good ecological oil, 3msk buckwheat flour, 3msk dry sherry 3 tablespoons chopped chives, 2-organic vegetable stock cubes (can also bring chicken broth if you make the broth itself). Do you eat eggs, you can serve with egg halves and drizzle with a little oil over.
What to do: wash the nettles carefully and remove roots and dirt. Boil half of the water and salt lightly, add the nettles and cook for 5 minutes. Strain the cooking water and save it. Chop finely nettles. Fry the flour, then in margarine in a saucepan and dilute with nässelspadet. Crumb stock cubes down and diluting with the rest of the water. Cook for a few minutes. Add the nettles and herbal cream, season with sherry. Serve it hot with freshly boiled egg halves and sprinkle with chives!

Enjoy!
Namaste //
Tanja

Comments

comments

Tanja Dyredand

Som cert. Raw Food Coach & Mindfulness Coach, dipl. Yin Yoga & Meditations Teatcher inspirerar MindfullyRaw Tanja Dyredand till rå ren mat och holistisk hälsa. Dels i sin blogg - dels i sin nystartade youtubekanal. Mer recept & info hittar du på www.mindfullyraw.com

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>