Kvinnojouren

IMG_8481

Jag har träffat en inspirerande kvinna, Hilda, volontär till Kvinnojouren.

Deras arbete går främst ut på att stötta och skydda våldsutsatta kvinnor, och ibland medföljande barn. Varje år mördas 17 kvinnor av en man som de har haft en relation med. Varje år polisanmäls ca 30 000 fall av misshandel mot kvinnor. Det är den yttersta konsekvensen av ett ojämställt samhälle och det är för alla dessa kvinnor dessa organisationer finns. I deras arbete ingår också att förebygga, vilket de främst gör genom K:RUT tjejjour där de stärker, peppar och stöttar unga människor som identifierar sig som tjejer. Men de tror också på ett förebyggande arbete riktat mot män och pojkar. De arbetar i enlighet med riksförbundet, Unizon för ett jämställt samhälle fritt från våld, www.unizon.se.

Hur kommer det sig att du valde att bli volontär till Kvinnojouren?

-Det hela började med att jag kände att jag saknade en verklig hjärtesak i mitt liv, mitt arbete kändes relativt ytligt i jämförelse, och jag hade länge känt en stark längtan efter att göra något som verkligen gör skillnad och betyder något. Efter samtal med en god vän som kände likadant, sökte vi runt på internet och fann Kvinnojourens hemsida, www.unizon.se och fastnade direkt.

Hur blir man volontär?

-Först gick jag en utbildning, helt kostnadsfritt. Jag kan verkligen rekommendera denna utbildning, jag har lärt mig massor. Jag uppskattade upplägget som bland annat innehöll möten med både polis, jurist som är specialiserade på denna typ av brottsfall, och diakoner, som ofta samtalar med utsatta kvinnor. När man har gått klart utbildningen så får man först delta i en telefonjour, sedan är man med i en aktivitetsgrupp.

I Hildas utbildning var det cirka 15 stycken som deltog i utbildningen och ungefär hälften är fortfarande aktiva volontärer.

Vad innebär det att vara volontär för Kvinnojouren?

-Rent praktiskt är det främst att träffa kvinnorna och ibland även deras barn och göra aktiviteter tillsammans med dem. Det kan vara alltifrån att gå och handla ihop, leka i lekparken eller kanske gå på bio. Allt är upp till den utsatta kvinnan vad hon önskar göra. Jag ska fungera som ett stöd, lyssna och finnas där.

Våld mot kvinnor försiggår tyvärr i alla samhällsklasser, kulturer och åldrar.

Vad upplever du att ditt volontärarbete har gett dig?

-Framförallt att få träffa likasinnade människor som också vill hjälpa, och som jag förmodligen aldrig skulle kommit i kontakt med annars. Jag har fått en annan syn på livet, ett nyttigt perspektiv på vad som är viktigt. Jag känner att mötena med olika människor och insikterna berikar mitt liv. Det har också gett mig en förståelse för att misshandel inte behöver innebära fysiskt våld som jag själv till stor del förknippade misshandel med.

Hilda upplever att det ofta är mer komplicerade familjedraman som ligger bakom än vad man först kan tro.

Hur ofta är du ute och hjälper kvinnorna?

-Det varierar lite, men ungefär en gång i månaden. Som volontär kan du själv välja hur mycket och ofta du vill och kan ställa upp.

Kan vem som helst bli volontär?

-I dagsläget tar vi i västerorts kvinnojour inte emot manliga volontärer, men det finns det andra jourer som gör! Kolla på www.unizon.se. Förutom det och att du måste fyllt 18 år är alla välkomna att söka volontärtjänst, även om datum för nästa utbildning i dagsläget inte är planerad.  Om du är intresserad går det bra att skicka spontanansökningar till vkj@vasterortskvinnojour.seOm du är intresserad av att engagera dig NU, kontakta någon av de kvinno-/tjejjourer som finns listade på www.unizon.se. Ju fler vi är desto starkare blir vi!

För oss är det målet som är det viktiga, inte hur eller i vilken jour du är engagerad i.

Hur finansieras kvinnojouren?

-Västerorts Kvinnojour och K:RUT tjejjour har inget fast kommunalt eller statligt finansiellt avtal. De ansöker årligen om pengar hos deras riksförbund, samt hos myndigheter och organsiationer som t.ex. Socialstyrelsen, Länsstyrelsen och Brottsofferfonden. Inkomster får de också genom deras skyddade boende där våldsutsatta kvinnor skyddsplaceras.  Samtidigt som politiker bedyrar vilket viktigt arbete kvinnojourerna och tjejjourerna gör, även om det inte nämns så ofta, så uteblir långsiktiga finansiella lösningar. En ideell förening betyder inte en förening utan utgifter.

Hur kan vi hjälpa?

-Kvinnojouren har en knapp budget, du är varmt välkommen att lämna ett bidrag. Ekonomiska bidrag tas tacksamt emot till BG 5731-8370, kom ihåg att märka det med “gåva”. De behöver alltid hjälp, det kan vara alltifrån möbler och hushållsartiklar till boende, aktiviteter till kvinnorna och främst till deras barn, trycksaker såsom informationsmaterial mm. Om man har en idé med vad man bidra med är man varmt välkommen att kontakta kansliet på epost: vkj@vasterortskvinnojour.se

Känner du att DU vill sprida lite hopp och hjälpa till? Då rekommenderar Hilda dig att kika in på dessa sidor:  vasterortskvinnojour.se (under uppbyggnad) och krut.tjejjouren.se

Under 2014 har de tvingats neka 44 kvinnor med/utan barn plats på skyddat boende på grund av platsbrist.

Under 2014 har Västerorts kvinnojour haft 311 stödsamtal per telefon, chatt eller via besök (utöver stödinsatser riktade till skyddat boende). Just deras skyddade boende har två platser, vilka under 2014 var belagt 424 dygn varav 240 av dessa dygn innefattat medföljande barn. Den längsta tiden för en skyddsplacering var, under 2014, 174 dygn och den kortaste 2 dygn.

KRUT_sloganvkj_logo

 

Text: Malin Johansson

 

Comments

comments

Malin Johansson

Hästar, dans, träning, företagande och vackra skor -det beskriver mitt liv i fem alldeles för få ord. Brinner för ett levande och glatt liv och tar er gärna med på min resa!

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>