8 viktiga punkter du behöver veta om ebola.

Ebola tillhör en grupp med flera olika sjukdomar som kallas för blödarfeber och är världens mest dödliga virussjukdom. Utbrottet som pågår i Västafrika just nu är det mest omfattande sedan sjukdomen upptäcktes under 1970-talet.

eboladebatt

Hur uppstod sjukdomen och hur uppstod det nuvarande utbrottet i Västafrika?

De naturliga värdarna för ebolaviruset är flyghundar, en typ av fladdermöss. Människor verkar vanligen smittas av viruset när de hanterar kött från vilda djur som apor och antiloper, som i sin tur smittats av flyghundar.

De första fallen av sjukdomen hos människor inträffade i södra Sudan 1976. Senare samma år smittades människor i dåvarande Zaire (nuvarande Kongo-Kinshasa), och det var i samband med de fallen som man kartlade viruset. Tidigare har sjukdomen i huvudsak skördat dödsoffer i isolerade byar i djungelområden i centrala Afrika.

Utbrottet som härjar i Västafrika nu är det mest omfattande sedan sjukdomen upptäcktes. Det uppstod i sydöstra Guinea i december 2013, men först i mars 2014 förstod man att det handlade om en ebolaepidemi. Utbrottet spred sig till flera regioner i Guinea och även till grannländerna Sierra Leone och Liberia, där situationen just nu är som allvarligast.

Hur smittar ebola?

Det är konstaterat att ebola smittar via kroppsvätskor, men frågan om huruvida viruset kan mutera och bli luftburet har varit uppe.

” Vi har nu tittat på virus och andra infektionssjukdomar under 100 år och det har aldrig hänt tidigare. Virus förändrar sig inte så fruktansvärt radikalt, den enda utveckling man möjligen kan se är att de blir mindre smittsamma” . Säger Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.”

Inkubationstiden är upp till tre veckor och symptom på sjukdomen är hög feber, huvudvärk, muskelsmärtor och diarré. I ett senare stadium av sjukdomen kan blödningar ur alla kroppsöppningar följa, och de inre organen kollapsar.

Hur skyddar man sig mot sjukdomen?

För de personer som befinner sig i de ebola-drabbade områdena finns en checklista med försiktighetsåtgärder som man ska iaktta, som den europeiska smittskyddsmyndigheten, har sammanställt:

  • God handhygien.
  • Tvätta och skala frukt och grönsaker.
  • Undvik kontakt med blod och kroppsvätskor från en person eller kropp som är infekterad med ebolavirus.
  • Undvik nära kontakt med alla vilda djur, levande och döda, liksom alla former av kött från vilda djur.
  • Undvik alltid oskyddat sex.
  • Undvik kontakt med alla typer av instrument, till exempel nålar och föremål som varit i kontakt med blod eller kroppsvätskor.
  • Undvik att vistas i miljöer där det bor flyghundar och andra typer av fladdermöss, till exempel i grottor och gruvor.

Det har funnits mindre ebolaepidemier tidigare som dött ut, varför fortsätter det här utbrottet att sprida sig?

Det beror förmodligen på ett antal samverkande orsaker. Tidigare har sjukdomen i huvudsak skördat dödsoffer i isolerade byar i djungelområden i centrala Afrika, nu startade utbrottet i ett gränsområde med mycket folk där det var svårt att stoppa smittspridningen.

” En annan orsak är nog att man inte kommit in med tillräckligt mycket resurser i tid. Det här var lite för stort när man kom dit för de resurser man normalt brukar behöva. Det hade spridit sig till tre länder då, och sedan har man aldrig riktigt hunnit ifatt, man har hela tiden legat efter.” Säger Anders Tegnell.

Hur stor är risken att viruset fortsätter att sprida sig?

Enligt Världshälsoorganisationen ( WHO ) visar hastigheten i smittspridningen på att det inom ett par månader kommer att uppstå 10 000 nya ebola fall per vecka i Västafrika. FN:s ebola samordnare Anthony Banbury säger att om världen inte lyckas stoppa epidemin inom 45 dagar, då är slaget förlorat och kaos väntar.

” Ett inte helt otroligt och jobbigt scenario skulle vara om den här smittan fick fäste i ytterligare resurssvaga länder i regionen, för då skulle världens resurser behöva splittras på ännu fler ställen, och det skulle allvarligt försvåra arbetet.” Säger Anders Tegnell.

Hur ser riskerna ut för spridning i Sverige?

Hittills har några personer vårdats och ett fåtal dött i ebola i Europa och USA. De personerna har antingen smittats i de drabbade länderna eller när de vårdat ebolasjuka personer, men det förändrar inte bedömningen om att risken för vidare smittspridning av sjukdomen i västvärlden fortfarande är låg, enligt Folkhälsmyndigheten.

” Att vi skulle få hit en enstaka person som är smittad, eller ta hem en svensk som är smittad där, är ett litet, men inte omöjligt scenario. Men att vi sedan skulle få en omfattande spridning på det sättet vi nu ser i Västafrika, det anser jag är uteslutet. Det är en sjukdom som är så lätt att stoppa om man ha bra resurser och när man vet vad man gör.”  Säger Anders Tegnell.

Vad behövs för att stoppa utbrottet i Västafrika?

De flesta som är insatta i problematiken med utbrottet tycks vara överens om att det som behövs nu är resurser till de drabbade länderna.

” Även om man nu sätter till alla klutar så behöver man så oändligt mycket mer och det behövs pengar. Det amerikanska smittskyddsinstitutet räknar med att av två personer som man upptäcker är smittade så är det tre personer till som fortfarande inte är upptäckta. Det saknas grundläggande saker.” säger Annika Östman, medicinreporter på Vetenskapsradion. 

” Utsikterna för att stoppa utbrottet ser bra ut. Det är en sjukdom som vi alldeles definitivt är kapabla att stoppa, det har vi visat genom historien när man kommer in med tillräckligt mycket resurser vid rätt tillfälle. Just nu krävs det väldigt mycket resurser. Allt som har gjorts tidigare behöver göras den här gången också, men mer.” Säger Anders Tegnell

Hur stor är chansen att överleva om man får ebola?

Det finns fyra olika stammar av ebolaviruset och av de två vanligaste, Sudan- och Zaire-stammarna, verkar Sudanstamman vara något mindre dödlig, enligt Anders Tegnell vid Folkhälsomyndigheten. Det nuvarande utbrottet i Västafrika är av Zairestams-typen och de drabbade har ungefär 40 procents chans att överleva.

” Om man är ung och frisk har man något bättre chanser och är man gammal och har många andra sjukdomar har man något sämre chanser, eftersom man måste överleva en ganska tuff period på intensivvården. Men det är ganska måttligt stora skillnader jämfört med mycket annat, eftersom även unga människor dör i väldigt stor utsträckning. säger Anders Tegnell.

a442440e-db11-415b-adae-59db6cfa994e

 

Comments

comments

Karin Andersén

Här på Blogozine skriver jag om hälsa och träning. Det har alltid varit ett intressant ämne för mig och jag hoppas att ni kommer att gilla mina artiklar och tycka att de är intressanta och användbara. Om inte - eller om du skulle vilja tipsa mig om något är du välkommen att skriva till karin@blogozine.net !

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>