Lars Wallins jubileumsvisning Fashion Stories på Artipelag drog kändiseliten!

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Shirley Clamp COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag
På Bilden: Shirley Clamp
COPYRIGHT: STELLA PICTURES

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Lars Wallin COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Pingis Hadenius, Emma Lythel COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Pingis Hadenius, Emma Lythel

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag

COPYRIGHT STELLA PICTURES

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Oskar Häggström COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Oskar Häggström

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Ingela Klemetz-Farago och Peter Farago COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Ingela Klemetz-Farago och Peter Farago

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Lillemor och Björn Jakobson COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Lillemor och Björn Jakobson

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Lars Wallin COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Lars Wallin

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Lars Wallin, Riitta Östberg COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Lars Wallin, Riitta Östberg

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Malinda Damgaard COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Malinda Damgaard

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Karin Hübinette COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Karin Hübinette

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Annika Jankell COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Annika Jankell

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Eva Röse, Anna Felländer COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Eva Röse, Anna Felländer

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Eva Röse COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Eva Röse

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Åsa Hultman, Thomas Hanzon COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Åsa Hultman, Thomas Hanzon

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Amanda Winberg COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Amanda Winberg

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Lulu Carter COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Lulu Carter

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Greg G Curtis COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Greg G Curtis

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Clara Henry, Johanna Pettersson COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Clara Henry, Johanna Pettersson

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Lars Wallin, Joel Engstrand COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Lars Wallin, Joel Engstrand

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Liam Cacatian Thomassen COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Liam Cacatian Thomassen

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Anna Benson, Lulu Carter COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Anna Benson, Lulu Carter

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Zinat Pirzadeh, Knut Berggren COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Zinat Pirzadeh, Knut Berggren

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Malin Arvidsson COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Malin Arvidsson

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Knut Berggren COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Knut Berggren

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Malin Arvidsson, Alfonsina COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Malin Arvidsson, Alfonsina

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Annika Jankell, Margita Ingvall COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Annika Jankell, Margita Ingvall

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Ingela Klemetz-Farago COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Ingela Klemetz-Farago

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Anja Pärson, Filippa Rådin COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Anja Pärson, Filippa Rådin
2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Anna Benson COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Anna Benson

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Shirley Clamp, Jenny Velvet Petersson COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Shirley Clamp, Jenny Velvet Petersson

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Petra Mede, Lars Wallin, Riitta Östberg COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Petra Mede, Lars Wallin, Riitta Östberg

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Rebecka Karlsson COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Rebecka Karlsson

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Tina Törnqvist, Claes Karlsson COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Tina Törnqvist, Claes Karlsson

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Pingis Hadenius COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Pingis Hadenius

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Peter Siepen, Anna Svensson, Rio COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Peter Siepen, Anna Svensson, Rio

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Filippa Rådin COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Filippa Rådin

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Amanda Winberg COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Amanda Winberg

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Lars Wallin och mamma Margareta COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Lars Wallin och mamma Margareta

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Zinat Pirzadeh COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Zinat Pirzadeh

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Rebecka Karlsson COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Rebecka Karlsson

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Petra Mede COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Petra Mede

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Lars Wallin gudfar till Rio COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Lars Wallin gudfar till Rio
2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Tina Törnqvist COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Tina Törnqvist

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Jenny Velvet Petersson COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Jenny Velvet Petersson

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Liam Cacatian Thomassen, Oskar Häggström, Greg G Curtis COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Liam Cacatian Thomassen, Oskar Häggström, Greg G Curtis

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Fredrik Eriksson, Ulrika Hallesius COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Fredrik Eriksson, Ulrika Hallesius

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Peter Siepen, Anna Svensson, Rio och Lars Wallin COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Peter Siepen, Anna Svensson, Rio och Lars Wallin

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Charlie Grönvall COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Charlie Grönvall

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Liam Cacatian Thomassen, Rebecca Foss COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Liam Cacatian Thomassen, Rebecca Foss

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Jesper Petersson COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Jesper Petersson

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Anja Pärson COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Anja Pärson

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Charlie Grönvall, Jesper Petersson COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Charlie Grönvall, Jesper Petersson

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Clara Henry COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Clara Henry

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Amanda Winberg, Selam Fessahye COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Amanda Winberg, Selam Fessahye

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Clara Henry COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Clara Henry

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Björn Axen, Peter Hägelstam COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Björn Axen, Peter Hägelstam

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Titti Schultz, Niklas Berglind COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Titti Schultz, Niklas Berglind

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Maria Rankka COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Maria Rankka

2016-11-03 Lars Wallins jubileumsutställningen Fashion Stories på Artipelag På Bilden: Malinda Damgaard, Bibbi Kant COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES
På Bilden: Malinda Damgaard, Bibbi Kant
COPYRIGHT Jari Kantola/STELLA PICTURES

Comments

comments

Lisa Sjödahl

Chefredaktör

Välkommen till Blogozine - En plattform som tar ställning och gör skillnad. Vårt Magazine finns för att inspirera alla våra läsare att tro på sig själva och nå sina mål och drömmar. Allt innehåll är skapat av redaktörerna i våra olika vertikaler: Mode, skönhet, Musik, Wellness, Inredning samt Livsstil. Vi vill uppmuntra våra läsare att i alla lägen ha ett öppet sinne och stötta sina medmänniskor. Vi tror nämligen på att vi får det vi ger. Framförallt är Blogozine en plattform som vill publicera - Din historia - På Ditt sätt.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>