Blandat

Framåtbjudning

Det slår mig gång på gång hur viktigt det är!  Hur arbetar ni med detta?  Markarbete, rakriktning och stärka uppbromsningsmuskulaturen månne? 

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

Translate »