Om Christina Drangel

Jag vill här dela med mig av mina lösryckta tankar kring undervisning och utveckling i min vardag med elever och hästar. Min drivkraft som ridlärare är tillfredsställelsen att se hur hästar och människor genom övning tillägnar sig färdigheten att använda sin egen kropp och knopp på för dem bästa sätt. Umgänget med hästar och ridningen ska berika tillvaron för ryttaren. Lika viktigt är att umgänget med människorna och ridningen innebär ett mervärde för hästarna. Som ridlärare har jag valt att fokusera på vår utbildning till Diplomerad ridlärare i Integrerad ridkonst då erfarenheten lärt mig att ett engagemang över en längre tid (drygt 1 1/2 år) ger ett ömsesidigt ansvarstagande för utvecklingen. Det förtroende som uppstår gör att man kan fördjupa sig och vara autentisk och på så vis få en mer gedigen utbildning att stå på. Du kan gärna mejla oss om du vill veta mer om den: drangelskan@gmail.com